Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

V edycja konkursu literackiego "Pocztówka z wakacji"

Utworzono dnia 25.06.2019
Czcionka:

           Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie
           ogłasza V edycję konkursu literackiego
„Pocztówka z wakacji”
Konkursowi patronuje
Wójt Gminy Słupno

Regulamin:
 

1. Cele i założenia programowe konkursu:
 

a.   Popularyzacja twórczości literackiej,

b.   Rozwijanie wyobraźni twórczej, zdolności i zainteresowań literackich,

c.   Rozbudzenie zainteresowań twórczością literacką wśród dzieci i młodzieży,

d.   Wyłowienie talentów literackich,

e.   Motywowanie do pracy nad własnymi zdolnościami,

f.   Spotkanie i integracja środowisk twórczych oraz stworzenie wydarzenia literackiego,
 

2. Adresaci konkursu:
 

a.  Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim brać udział wszyscy zainteresowani bez ograniczeń (wiekowych, terytorialnych itp.),

b.  Konkurs podzielony jest na cztery kategorie wiekowe:
    - dzieci 8-10 lat
    - dzieci 11-13 lat
    - młodzież 14-17 lat
    - dorośli

 

3. Zasady uczestnictwa:
 

a.  Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie na adres organizatora prac dotąd niepublikowanych i nie nagradzanych w innych konkursach a także nie publikowanych w sieci Internet.
b.  Jeden autor może nadesłać maksymalnie 3 prace.

c.  Utwór  należy opatrzyć godłem (pseudonimem), do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną takim samym godłem, zawierającą kartkę z danymi personalnymi autora (imię, nazwisko, wiek, adres, numer telefonu, adres poczty e mail).

W przypadku, kiedy uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia, w kopercie opatrzonej godłem należy umieścić dodatkowo podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeniesienie praw autorskich, przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystaniu wizerunku dziecka w celach promocyjnych związanych z konkursem.
 

4.Termin składania prac:

 

Prace należy składać od 1 sierpnia 2019 r. do 30 września 2019 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej, bądź przesyłać na adres:
Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie
09-472 Słupno, ul. Warszawska 26 (z dopiskiem „Konkurs literacki”)
 

5. Nagrody:


Prace zostaną ocenione przez Jury powołane przez Organizatora. Organizator nie zwraca prac złożonych na konkurs i zastrzega sobie prawo do wykorzystania utworów konkursowych we własnych celach, m.in. w celu publikacji.

 

6. Zgłoszenie utworu/utworów do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest to utwór własny, niepublikowany i nienagradzany w innych konkursach, a także z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora pracy w celach promocyjnych niniejszego konkursu.
 

7. Koszty przygotowania i dostarczenia prac oraz dojazdu na finał konkursu pokrywają uczestnicy.

 

8. Laureaci Konkursu otrzymują nagrody książkowe ufundowane przez Organizatora
 i ewentualnych sponsorów.

 

9. O wynikach Konkursu i terminie wręczenia nagród Organizator poinformuje laureatów zamieszczając stosowne informacje  na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie http://www.gbpslupno.naszabiblioteka.com/

10. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu:

024/266 72 80 lub pod adresem e mail: biblioteka@slupno.eu

 

Godziny otwarcia:

poniedziałek 11.00- 17.00

wtorek 9.00- 15.00

środa 9.00- 15.00

czwartek 9.00- 15.00

piątek 9.00- 15.00

Zegar

Kalendarium

Wrzesień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 12

W poprzednim tygodniu: 40

W tym miesiącu: 133

W poprzednim miesiącu: 164

Wszystkich: 13223