Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Klub Młodego Czytelnika

Czcionka:

Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie oferuje najmłodszym czytelnikom udział w Klubie Młodego Czytelnika. Dzięki zajęciom w naszym Klubie maluchy mogą pogłębiać swoją wiedzę i rozwijać pasje. W ramach „Klubu Młodego Czytelnika” organizowane są zajęcia literackie, artystyczne i plastyczne, których celem jest:
- rozwijanie zamiłowań czytelniczych
- wyrabianie nawyków czytania
- wdrażanie do samodzielnej i systematycznej pracy z książką
- rozwijanie aktywności twórczej dzieci
- rozwijanie umiejętności pracy w grupie
- wyrabianie wśród dzieci poczucia odpowiedzialności za powierzone im zadania.
Działalność plastyczna zawsze połączona jest z czytaniem książek oraz z zabawami integracyjnymi. Z zajęć Klubu Młodego Czytelnika korzystały już "Słoneczka", "Stokrotki" i "Motylki" i "Szafirki" z Samorządowego Przedszkola "Niezapominajka" w Słupnie pod kierunkiem nauczycieli pani Stelli Zielińskiej, pani Anny Modzelewskiej ,pani Joanny Zapendowskiej oraz pani Katarzyny Zawadki.
W tym roku szkolnym odwiedzą nas cztery grupy przedszkolne:

  • "Jeżyki",
  • "Króliczki",
  • ​​"Żuczki",
  • "Jagódki", ​które skorzystają z przygotowanych tematycznie zajęć.

Podczas spotkań dzieci słuchają tekstów literackich związanych z tematem zajęć. Łącząc kreatywne zabawy z pracami plastycznymi przedszkolaki mają możliwość wykazać się pomysłowością w wykonywaniu swoich małych "dzieł". Wszystkie prace eksponowane są w czytelni dla najmłodszych. Prezentowane obrazki budzą wielkie zainteresowanie wszystkich odwiedzających naszą placówkę. Mali klubowicze stali się również bardzo aktywnymi czytelnikami. Cieszymy się, że rośnie wśród nas młode pokolenie, które z pewnością doceni wagę książki tradycyjnej.

 

Tematyka zajęć w roku szkolnym 2019/2020

  Miesiąc O wartościach
1. wrzesień Biblioteka - co znajdziemy w książkach?
2. październik Szanuję drugiego człowieka
3. listopad Kto to jest Przyjaciel?
4. grudzień Czy inny znaczy gorszy
5. styczeń Jesteśmy razem, pomagamy sobie wzajemnie
6. luty Czy warto kłamać?
7. marzec Strach ma wielkie oczy
8. kwiecień Chciwość nie popłaca
9. maj Obcy- nieznajomy
10. czerwiec Bezpieczne wakcje

 


Strach ma wielkie oczy - Jeżyki

Na fotografii: zajęcia w bibliotece.

 

Na zdjęciu: przedszkolaki zainteresowane zajęciami.

 

Na zdjęciu: zajęcia o strachu.

 

Czy warto kłamać? - Jeżyki i Żuczki

Na zdjęciu: zabawa z dziećmi podczas lekcji bibliotecznej.

 

Na zdjęciu: dzieci zainteresowane zajęciami.

 

Na zdjęciu: przedszkolaki wykonują prace plastyczne.

 

Na zdjęciu: dziewczynki prezentują prace plastyczne.

 

Na zdjęciu: wystawa prac powstałych podczas zajęć.

 

Jesteśmy razem, pomagamy sobie wzajemnie - Króliczki

 Na zdjęciu: dzieci w bibliotece.

 

Na zdjęciu: zabawa edukacyjna na zajęciach.

 

Na zdjęciu: zainteresowane przedszkolaki.

 

Jesteśmy razem, pomagamy sobie wzajemnie - Żuczki

Na zdjęciu: zabawa edukacyjna w bibliotece.

 

Na fotografii: zainteresowane tematem zajęć dzieci.

 

Na zdjęciu: chłopcy zapoznają się z książką edukacyjną.

 

Jesteśmy razem, pomagamy sobie wzajemnie - Jeżyki

Na zdjęciu: dzieci rozmawiają z bibliotekarką.

 

Na zdjęciu: przedszkolaki pracują z książką.

 

Na zdjęciu: zabawa edukacyjna.

 

Jesteśmy razem, pomagamy sobie wzajemnie - Jagódki

Na zdjęciu: dziewczynki zapoznają się z książką dla osób niedowidzących.

 

Na zdjęciu: zabawa integracyjna.

 

Na zdjęciu: chłopiec z ciocią bibliotekarką.

 

Czy inny znaczy gorszy - Żuczki

Na zdjęciu: zabawa integracyjna.

 

Na zdjęciu: szczęśliwe, radosne dzieci podczas zabawy ruchowej.

 

Na zdjęciu: przedszkolaki bawią się z ciocią.

 

Na zdjęciu: grupka dzieci wybiera lektury do wypożyczenia.

 

Czy inny znaczy gorszy - Króliczki

Króliczki w bibliotece.

 

Dziewczynki wyklejają łabędzie z papieru.

 

Zabawy sprawnościowe.

 

Wystawa prac plastycznych wykonanych na zajęciach.

 

Czy inny znaczy gorszy - Jagódki


Dzieci zainteresowane zajęciami.

 


Przedszkolaki z zawiązanymi oczami rysują na tablicy.
 


Podnosimy drobne monety w rękawicach roboczych.

 


Przedszkolaki otrzymują worki z logo biblioteki.

 

Czy inny znaczy gorszy - Jeżyki


Bawimy się na zajęciach w bibliotece.

 


Radosna zabawa na zajęciach.

 


Dzieci zainteresowane tematem zajęć.

 


Przedszkolaki podczas zajęć w bibliotece.

 

 

Kto to jest Przyjaciel? - Żuczki

 


Dzieci odpowiadają na pytania cioci bibliotekarki.

 


Zabawy i zagadki w bibliotece.

 


Grupa dzieci wraz z panią obok wspólnie wykonanej pracy plastycznej.

 

 

Kto to jest Przyjaciel? - Króliczki
Przedszkolaki rozmawiają o przyjaźni.

 


Dzieci uważnie słuchają bajki o przyjaźni.
 


Dziewczynki eksponują prace plastyczne.

 

Kto to jest Przyjaciel? - Jeżyki


Przedszkolaki na zajęciach w bibliotece.
 


Zabawy podczas lekcji w bibliotece.

 


Przedszkolaki rysują na kartkach umieszczonych na plecach kolegów.

 

Szanuję drugiego człowieka - Żuczki


Grupa dzieci na zajęciach.

 


Przedszkolaki na tle wspólnie wykonanej pracy plastycznej.

 


Dzieci przy ladzie czytelniczej wypożyczają książki.

 

 

Szanuję drugiego człowieka - Jagódki


Zainteresowane zajęciami dzieci.
Jagódki na zajęciach w bibliotece.


Dziewczynka przypina obrazek na tablicy.


Chłopiec przypina obrazek.


Zajęcia w bibliotece.
Zabawa na lekcji bibliotecznej.

Szanuję drugiego człowieka - Króliczki


Dzieci słuchają opowiadania.


Czytanie bajki terapeutycznej.


Dziecko przypina obrazek.


Radosna grupa z pracą zbiorową w tle.

Szanuję drugiego człowieka - Jeżyki


Zajęcia o szacunku dla wszystkich.


Lekcja biblioteczna trwa.


Radosna grupa dzieci macha zakładkami do książek.

 

Biblioteka - co znajdziemy w książkach?                       


Zajęcia w bibliotece.

 


Ciocia bibliotekarka rozdaje dzieciom imienne zakładki do książek.
 


Przedszkolaki i ich fascynacja różnorodnością książek w bogatym księgozbiorze dla dzieci.

 

 

Tematyka zajęć w roku szkolnym 2018/2019

 

  Miesiąc

Poznajemy zawody:

1. Październik


Listonosz

2. Listopad

Nauczyciel

3. Grudzień

Górnik

4. Styczeń

Malarz

5. Luty Policjant
6. Marzec

Kucharz

7. Kwiecień

Lekarz/ Pielęgniarka

8. Maj

Strażak

9. Czerwiec

Marynarz


 


Dzieci przyniosły prezenty dla biblioteki.
 


Lekcja w bibliotece.
 


Rozmowa z dziećmi podczas lekcji bibliotecznej.
 

Zawód: Pielęgniarka


Spotkanie z pielęgniarką.
 


Pokaz robienia opatrunku na kolanie przedszkolaka.
 


Wystawa prac plastycznych wykonanych podczas zajęć w bibliotece.
 

Zawód: Kucharz

 Przedszkolaki w fartuchach i czapkach kucharskich.
 


Lekcja biblioteczna o gotowaniu. Wszystkie dzieci na zdjęciu są kucharzami.
 


Wystawa prac plastycznych wykonanych podczas zajęć.
 

Zawód: PolicjantPrzedszkolaki słuchają opowieści policjanta.Policjant i dzieci na lekcji bibliotecznej.


Policjant z częściami umundurowania w rękach.


Dzieci wykonują policyjne lizaki w ramach prac plastycznych w bibliotece.Wystawa policyjnych lizaków wykonanych przez dzieci, prezentowanych na tablicy korkowej w bibliotece.

Zawód: Malarz
 


Dzieci zasłuchane w opowieść o malarzach.Lekcja biblioteczna o zawodzie malarza.Chłopcy kolorują palety malarskie.Wystawa prac plastycznych wykonanych na lekcji bibliotecznej.


Zawód: Górnik


Zajęcia dotyczące pracy górników.Przedszkolaki podczas lekcji bibliotecznej.


Chłopcy oglądają i dotykają bryłek węgla.Zajęcia plastyczne w bibliotece.Podczas zajęć plastycznych ciocia bibliotekarka częstuje dzieci słodyczami.Grupa przedszkolna eksponuje plecaki z logo biblioteki.Wystawa prac dotyczących zawodu górnika.

Zawód: Nauczyciel


Lekcja biblioteczna.


Przedszkolaki na lekcji w bibliotece.Nauczyciel z dziećmi w bibliotece.Prace plastyczne podczas lekcji.Grupa z hasłem NAUCZYCIEL powstałym na zajęciach.


Wystawa prac plastycznych na tablicy korkowej.
 


Zawód: Listonosz


Lekcja o pracy listonosza.Przedszkolaki na lekcji w bibliotece.Rozwiązujemy krzyżówkę.Dzieci malują znaczki pocztowe.Wystawa prac plastycznych wykonanych podczas lekcji w bibliotece.

Legenda o Wandzie, co nie chciała Niemca.


Przedszkolaki uroczyście wręczają prezent dla biblioteki.Dzieci słuchają legendy.
Chłopiec wpisuje hasło w krzyżówce.Chłopiec wpisuje hasło w krzyżówce.Grupa przedszkolaków wykonuje pracę plastyczną.Dzieci pozują do fotografii z dyplomami w rękach.Zbiorowa praca plastyczna na tablicy korkowej.


Legenda o Płocku.


Przedszkolaki na lekcji bibliotecznej.Zajęcia w bibliotece.Malowanie herbów Płocka.Kolorowanie herbów Płocka.Wystawa prac plastycznych wykonanych na lekcji bibliotecznej.

 

Legenda o Popielu i Mysiej Wieży.

Zajęcia w bibliotece.Rozmowy podczas lekcji bibliotecznej.


Przedszkolaki w czasie zajęć.Malujemy myszy, które zjadły Popiela.Chłopcy podczas wykonywania pracy plastycznej.


Prace plastyczne.


Wystawa prac powstałych na zajęciach.
 

Legenda o Bazyliszku.
 

Bazyliszek wykonany przez dzieci w czasie lekcji na wystawie.
 

Zasłuchane przedszkolaki.
 

Rozmowa o Bazyliszku.
 

Grupa podczas zabawy integracyjnej.
 

Robimy smoka z papieru.
 

Dzieci eksponują swoje dzieło czyli Bazyliszka z papieru.

 

Wybieranie lektur na kolejny miesiąc.


Legenda o Syrence.

Słuchanie legendy o Syrence.


Pytania i odpowiedzi - dyskusja o legendzie.


Lekcja biblioteczna trwa.


Wykonywanie prac plastycznych.


Dzieci rysują na tablicy ściennej.


Wystawa samodzielnie wyklejonych Syrenek.

 

Legenda o Złotej Kaczce.


Dzieci z uwagą słuchają legendy.


Zajęcia trwają.


Praca plastyczna w toku - dziewczynki wyklejają Złotą Kaczkę.


Teraz chłopcy wyklejają Złotą Kaczkę.


Grupa dzieci ze Złotą Kaczką w tle.Wykonana przez dzieci Złota Kaczka na tablicy korkowej.


Legenda o Warsie i Sawie - czyli jak powstała nazwa-Warszawa


Lekcja biblioteczna.Czytanie i słuchanie legendy.


Prace plastyczne w toku.


Grupa przedszkolna z obrazkami w rękach.


Wystawa obrazków.


Legenda o Lechu, Czechu i Rusie.


Lekcja biblioteczna trwa.
 

Zasłuchane dzieci.
 

Grupa przedszkolaków na tle wystawy prac plastycznych.
 

Dzieci wycinają elementy papierowe.
 

Wystawa na tablicy korkowej.

 

Legenda jak powstała nazwa Toruń - Toruńskie pierniki!

Rozmowy o Toruniu i piernikach.


Dziewczynki wykonują herb.


Dzieci na lekcji bibliotecznej.


Dekorowanie pierniczków.
 

Pierniczki na wystawie.


Legenda o Smoku Wawelskim i dzielnym Szewczyku.

Grupka dzieci rysuje smoka.
 

Chłopcy wyklejają smoka skrawkami kolorowego papieru.


Smok Wawelski gotowy.
 

Zadowolone przedszkolaki na tle pracy plastycznej.
 


Tematyka zajęć w roku szkolnym 2016/2017

 

1. wrzesień

Julian Tuwim    Abecadło – zaczynamy rok szkolny.

2. październik

Władysław Broniewski  Jesień- zbieramy kasztany.

3. listopad

Wanda Chotomska   Kto ty jesteś? – mali patrioci.

4. grudzień

  Ewa Szelburg – Zarembina  Choinka w lesie – wkrótce już 
                                                      święta.

5. styczeń

Agnieszka Frączek  Śnieżek – bawimy się zimą.

6. luty

Małgorzata Strzałkowska  Porządna zima – ferie przed nami.

7. marzec

Maria Konopnicka  Pobudka wiosny – jeszcze śnieżek prószy…

8. kwiecień

Jan Brzechwa  Na straganie, na łące – przyszła wiosna.

9. maj

Joanna Papuzińska    O mamie – dla mamy.

10. czerwiec

Anna Włochowska  Opowieści Babci Anki – spotkanie autorskie.
                                              (obie grupy jednocześnie)

 

Anna Włochowska.  Opowieści Babci Anki – spotkanie autorskie

Przedszkolaki zasłuchane w opowieść Babci Ani.
 

Spotkanie autorskie w bibliotece, dla przedszkolaków.
 


Dzieci i pisarka podczas spotkania.
 

Bawimy się z Babcią Anią.
 


Przedszkolaki otrzymują pamiątki, książeczki z bajkami i dyplomy.
 

Uczestnicy spotkania na wspólnej fotografii.
 

Zabawa ruchowa w czasie spotkania autorskiego.
 

Wakacyjna wystawa na tablicy korkowej.


Joanna Papuzińska    O mamie – dla mamy

Lekcja biblioteczna.

 

Słuchanie wierszy.
 

Zajęcia plastyczne - wyklejanie serduszek dla mam.
 

Lekcja biblioteczna trwa.
 

Omawiamy akcję wiersza.
 

Prace plastyczne.
 

Życzenia dla mam w formie wystawy.

 

Na straganie, na łące – przyszła wiosna

Przedszkolaki w bibliotece.
 

Bawimy się razem z ciocią bibliotekarką.
 

Lekcja biblioteczna.
 

Rozmowy podczas lekcji.
 

Dzieci na zajęciach.
 


Czytanie i słuchanie bajki.
 

Gromada przedszkolaków na zajęciach w bibliotece.
 

Wiosenne kwiaty i ozdoby na wystawie.

 

Pobudka wiosny


Słuchanie wierszy o nadchodzącej wiośnie.
 

Prace plastyczne - robimy bociany.
 

Przedszkolaki w czasie lekcji w bibliotece.
 

Przeglądanie książek.
 

Wystawa bocianów i girland kwiatowych na tablicy korkowej.

 

Porządna zima - ferie przed nami.

 

Lekcja biblioteczna.

 

Dzieci w czasie lekcji bibliotecznej.

 

Zajęcia w bibliotece.

 

Wyklejanie obrazków zimowych.

 

Zajęcia plastyczne podczas lekcji w bibliotece.

 

Wystawa zimowych obrazów na tablicy korkowej.

 

Babcia i dziadek oczami dziecka.

Serca dla babci i dziadka.
 

Wystawa prac plastycznych.
 

Tablica wystawowa.
 

Choinka w lesie – wkrótce już święta

Lekcja biblioteczna.

 

Prace plastyczne - przedszkolaki wyklejają choinki.
 

Przedszkolaki kleją choinki z zielonych pasków papieru.
 

Słodki poczęstunek w bibliotece.
 

Choinki wykonane przez dzieci na wystawie.

 

Kto ty jesteś? – mali patrioci

Wystawa prac plastycznych dotyczących patriotyzmu.

 

Lekcja biblioteczna trwa.

 

Radosne dzieci przy pracach plastycznych.

 

Jesień- zbieramy kasztany

Lekcja w bibliotece.
 

Dzieci rozmawiają z ciocią.
 

Prace plastyczne na tablicy korkowej.

 

Abecadło – zaczynamy rok szkolny

Oglądamy książeczki.
 

Malowanie i wyklejanie obrazków.

 

Wystawa prac na tablicy korkowej.

 

 

 

Tematyka zajęć w roku szkolnym 2015/2016

1.

Wrzesień

Czytelnik – czyli JA

2.

Październik

Jesienne inspiracje

3.

Listopad

Przedszkolak – mały patriota

4.

Grudzień

A święta tuż tuż…

5.

Styczeń

Dla Babci i Dziadka

6.

Luty

Przepis na zimę

7.

Marzec

Wielkanoc w tradycji

8.

Kwiecień

Z wiosną na co dzień

9.

Maj

Mamo – chcę Ci dać…

10.

Czerwiec

U progu wakacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie całorocznej działalności Klubu Młodego Czytelnika
 

Dzieci stojąc między stolikami śpiewają piosenkę.

 


Na zajęciach w bibliotece.
 

Wystawa prac plastycznych o wakacjach.

 

Przyszła wiosna

Zabawa ruchowa podczas lekcji bibliotecznej.

 

Przedszkolaki podczas wykonywania prac plastycznych.

 

Wystawa prac plastycznych powstałych w czasie zajęć.

 

Kolorowe pisanki

Dzieci  zapoznają się z różnymi rodzajami książek.

 

Przedszkolaki wykonują pisanki w trakcie lekcji bibliotecznej.
 

Przedszkolaki wykonują jajka wielkanocne.

 

Wystawa prac plastycznych na tablicy korkowej.

 

Przepis na zimę

Wystawa prac plastycznych - pierwiosnki na tablicy korkowej.

 

Przedszkolaki na zajęciach w bibliotece.

 

Zadowolone przedszkolaki na lekcji bibliotecznej.

 

Na kartkach papieru tworzymy pierwiosnki.

 

Kochani Dziadkowie

Wystawa prac plastycznych - serduszka dla dziadków.
 

Dzieci na lekcji bibliotecznej.
 

Tworzenie laurek dla dziadków.
 

Taniec podczas zajęć w bibliotece.

 

Świątecznie...

Lekcja biblioteczna trwa.
 

Ozdabianie obrazków z choinkami.

 

Choinki przedszkolaków na tablicy korkowej.

 

Grupa przedszkolna machająca wiankami świątecznymi.

 

Patriotyczny listopad

Przedszkolaki wyklejają białe orły na czerwonym tle.

 

Cała grupa przy stolikach tworzy prace plastyczne.

 

Wystawa prac wykonanych podczas lekcji bibliotecznej.

 

Odwiedziny w październiku

Przedszkolaki na lekcji w bibliotece.
 

Zasłuchane dzieci w bibliotece.
 

Dzieci tworzą Panią Jesień używając różnych technik zdobniczych.
 

Wystawa obrazków powstałych na zajęciach w bibliotece.

 

Wrześniowe spotkanie

Tworzymy pociąg w bibliotece.

 

 

 

Legenda jak powstała nazwa Toruń - Toruńskie pierniki!

Utworzono dnia 18.10.2017, 12:22

Godziny otwarcia:

poniedziałek 11.00- 17.00

wtorek 9.00- 15.00

środa 9.00- 15.00

czwartek 9.00- 15.00

piątek 9.00- 15.00

Zegar

Kalendarium

Grudzień 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 12

W poprzednim tygodniu: 57

W tym miesiącu: 50

W poprzednim miesiącu: 209

Wszystkich: 16472